Homepage

På Sandoz arbetar vi med att hitta nya sätt att förbättra och förlänga människors liv, och att bana väg ...

Explore Novartis

Featured / 11 Mar

Coronavirus (COVID-19) uppdatering

Novartis övervakar situationen för coronavirus för att öka säkerheten globalt för våra medarbetare och patienter. Du kan läsa mer om våra insatser och initiativ här.

Novartis announced the company’s financial results for the first quarter of 2020.