Homepage

På Sandoz arbetar vi med att hitta nya sätt att förbättra och förlänga människors liv, och att bana väg ...

Explore Novartis

Featured / 11 Mar

Coronavirus (COVID-19) uppdatering

Novartis övervakar situationen för coronavirus för att öka säkerheten globalt för våra medarbetare och patienter. Du kan läsa mer om våra insatser och initiativ här.

Novartis announced fourth quarter and full year financial results for 2020 on January 26, 2021.