Homepage

På Sandoz arbetar vi med att hitta nya sätt att förbättra och förlänga människors liv, och att bana väg ...

Explore Novartis

På Sandoz arbetar vi med att hitta nya sätt att förbättra och förlänga människors liv. Vi skapar nya metoder som ger människor i hela världen tillgång till högkvalitativa läkemedel.