Om oss

Portlet 1 Home - Sandoz Sweden

Sandoz, en division inom Novartis för generiska läkemedel, är världsledande inom generika.

Med över 120 års erfarenhet är Sandoz idag ett företag med hög trovärdighet och känt för produkter med utmärkt kvalitet. Sandoz är ett av de två största och mest erkända generikabolagen i världen.

Våra läkemedel är redan tillgängliga för 90 procent av jordens befolkning, och det är vår målsättning att ytterligare öka den globala tillgången av läkemedel till rimliga priser.

www.sandoz.com

Kontakta oss

Portlet 2 Home - Sandoz Sweden

Sandoz A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S, Danmark

Telefon: +45 63 95 10 00
Fax: +45 63 95 10 01
CVRnr: DK27744532

Email: info.sverige@sandoz.com

Produktinformation:
www.fass.se
www.lakemedelsverket.se

Biverkningar

Portlet 3 Home - Sandoz Sweden

Rapportering av biverkningar kan ske på denna blankett

 

Klicka här